Zber VHS kaziet a magnetofónových pások

 Pravidlá zberu

Čo zbierame?

  • zbierame všetky VHS kazety a magnetofónové pásky.

 

Čo s tým čo zozbierame urobíme?

  • odvezieme dodávkou na našu prevádzku,
  • odovzdáme spoločnosti, ktorá takýto materiál ďalej energetický zhodnotí.

Zdroj: canva