Zber kovového odpadu z dvorov

 Pravidlá zberu

  • zbierame malý kovový odpad priamo z dvorov bez výkupu,
  • jednoducho nahlásite záujem vo Vašej obci, a my prídeme vyzdvihnúť kovový odpad priamo z dvora.

 Čo zbierame?

  • drobný kovový odpad,
  • pletivo a iné kovové materiály.

 Čo s tým čo zozbierame urobíme?

  • odvezieme dodávkou na našu prevádzku,
  • odovzdáme spoločnosti, ktorá takýto materiál ďalej spracováva.