Zber elektroodpadu - apríl 2023

Pravidlá zberu

 • elektroodpad odovzdajte kompletný,
 • elektroodpad mal by obsahovať všetky súčiastky, konštrukčné časti a materiály, ktoré boli pôvodne jeho súčasťou,
 • elektroodpad nerozoberajte - je zakázané ho rozoberať či inak do neho zasahovať v čase pred jeho odovzdaním,
 • neodovzdávajte prázdne plastové obaly napr. TV bez elektrozariadení.

Čo zbierame:

 • zariadenia na tepelnú výmenu - chladničky, mrazničky, klimatizácie, tepelné čerpadlá, radiátory, odvlhčovacie zariadenia
 • obrazovky, monitory - obrazovky, televízory LCD, CRT, monitory, laptopy, notebooky, LCD fotografické rámy
 • svetelné zdroje - lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, žiarivky, vysokotlakové výbojky, nízkotlakové sodíkové výbojky, LED
 • veľké zariadenia - práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky, elektrické rúry, elektrické varné dosky, svietidlá, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobné zariadenia, zariadenie na pletenie a tkanie, veľké počítače, veľké tlačiarne, kopírovacie zariadenia, veľké hracie automaty, veľké zdravotnícke pomôcky, veľké prístroje na monitorovanie a kontrola, veľké spotrebiče, fotovoltické panely
 • malé zariadenia - vysávače, čističe kobercov, šijacie stroje, svietidlá, mikrovlné rúry, ventilačné zariadenia, žehličky, hriankovače, elektrické nože, elektrické varné kanvice, hodiny, hodinky, elektrické holiace strojčeky, váhy, spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, kalkulačky, rádiové súpravy, videokamery, videorekordéry, Hi-Fi súpravy, hudobné nástroje, zariadenie na prehrávanie zvuku alebo obrazu, elektrické a elektronické hračky, zariadenia na športové účely, počítače, dymové hlásiče, tepelné regulátory, termostaty, malé elektronické a elektronické nástroje, malé zdravotnícke pomôcky, malé prístroje na monitorovanie a kontrolu, malé zariadenia s fotovoltickými panelmi
 • mále IT a telekomunikačné zariadenia - mobilné telefóny, zariadenia GPS, vreckové kalkulačky, smerovače, osobné počítače, tlačiarne, telefóny
 • farby, tlačiarenské farby
 • odpadový toner do tlačiarni
 • olovené batérie
 • niklovo-kadmiové batérie
 • iné batérie a akumulátory.

(Ľudovo povedané - všetko čo ide do zásuvky)


Čo ďalej urobíme s elektroodpadom?

 • elektroodpad sa zbiera zo zberných dvorov obcí,
 • následne sa elektroodpad spracováva v recyklačných linkách.
Zdroj: Canva