Zber elektroodpadu

Pravidlá zberu

 • elektroodpad odovzdajte kompletný,
 • elektroodpad mal by obsahovať všetky súčiastky, konštrukčné časti a materiály, ktoré boli pôvodne jeho súčasťou,
 • elektroodpad nerozoberajte - je zakázané ho rozoberať či inak do neho zasahovať v čase pred jeho odovzdaním,
 • neodovzdávajte prázdne plastové obaly napr. TV bez elektrozariadení.

Čo zbierame:

 • žiarivky,
 • chladničky, mrazničky, klimatizácie,
 • televízory, monitory,
 • práčky, sporáky, elektrické rúry,
 • PC, telefóny, tlačiarne, kopírky, notebooky, vysávače, rádiá, prehrávače,
 • fén, varná kanvica, holiaci strojček,
 • lampy, svietidlá (okrem pouličného osvetlenia),
 • iné vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • batérie nad 1kg napr. autobatérie.

(Ľudovo povedané - všetko čo ide do zásuvky)


Čo ďalej urobíme s elektroodpadom?

 • elektroodpad sa zbiera zo zberných dvorov obcí,
 • následne sa elektroodpad spracováva v recyklačných linkách.
Zdroj: Canva