Zber elektroodpadu

Čo zbierame:

 • žiarivky
 • chladničky, mrazničky, klimatizácie
 • olovené batérie, niklovo kadmiové batérie, akumulátory
 • alkalické a iné batérie
 • televízory, monitory
 • práčky, sporáky, elektrické rúry
 • PC, telefóny, tlačiarne, kopírky, notebooky, vysávače, rádiá, prehrávače
 • fén, varná kanvica, holiaci strojček
 • lampy, svietidlá
 • iné vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

Pravidlá zberu:
 • elektroodpad odovzdajte kompletný
 • elektroodpad mal by obsahovať všetky súčiastky, konštrukčné časti a materiály, ktoré boli pôvodne jeho súčasťou
 • elektroodpad nerozoberajte - je zakázané ho rozoberať či inak do neho zasahovať v čase pred jeho odovzdaním
 • neodovzdávajte prázdne plastové obaly napr. TV bez elektrozariadení.


Čo ďalej urobíme s elektroodpadom?

 • elektroodpad sa zbiera zo zberných dvorov obcí
 • následne je odovzdaný špecializovanej spoločnosti na zber elektroodpadu, ktorá zariadenia rozoberie a jednotlivé súčasti spracuje na ďalšie použitie.

Ďalší zber elektroodpadu:

 • október/november 2021.zdroj foto: pixbay