Zber dreveného nábytku, dreva a drevného odpadu

Pravidlá zberu

 • zbierame starý nepotrebný nábytok, okná, dvere, palety, drevené krabice, drevotriesku, dosky, odrezky zo stolárskych dielní a pod., dodávkou z jedného zberného miesta vo Vašej obci

 • zber bude realizovaný 2x ročne - na jar/leto a na jeseň/zima

 • najbližší termín zvozu z obcí je jún 2021 - ale pozor! každá obec si stanoví dátum zberu a systém zberu sama, aby bola schopná zabezpečiť úpravu zozbieraného nábytku na následné odovzdanie

 • POZOR! nábytok odovzdávajte na zberný dvor rozobratý na jednotlivé drevené časti, upravený na rozmery, ktoré je možné odviesť - sklo z nábytku a okien, pánty a iné kovové časti, čalúnenie z nábytkov neberieme a pod. NEZBIERAME - zbierame len drevo, drevotriesku a iný drevný odpad bez ostatných súčastí.

Čo zbierame?

 • starý nábytok

 • staré okná, dvere

 • palety, drevené krabice, obalové drevo

 • drevotrieskové dosky a drevo z demontáži

 • stavebné drevo, OSB dosky, šalovacie dosky

 • odrezky zo stolárskych dielní

 • drevené debny a bedničky

 • krátke odrezky

 • drevotrieskové dosky

 • preglejkové dosky

 • nábytkové drevo.

Čo NEZBIERAME?

 • zhnité a spráchnivené drevo

 • sklo, železo a iné ozdobné súčasti nábytku a okien

 • čalúnenie, molitan - nemôže byť súčasť nábytku

 • MDF dosky, HDF dosky, laminátové podlahy, surová drevotriesková doska s hliníkovou fóliou

 • lepenka, plasty (fľaše a iné plastové nádoby, igelit, plastové gumy, penové hmoty)

 • hrubé kovy (trubky, kovové nábytky, ostatné kovové predmety).

Čo s tým čo zozbierame urobíme?

 • odvezieme dodávkou na našu prevádzku - pozor na rozmery - väčšie kusy upravte na menšie rozmery, inak ich neodnesieme a ostatnú na obci 

 • potom zbery z obcí spracujeme na ďalšie odovzdanie - naložíme ich do veľkokapacitného kontajnera

 • odovzdáme na spoločnosti KRONOSPAN do Zvolena ďalšie zhodnotenie

 • KRONOSPAN všetko čo zozbierame (nábytok, okná a iný drevný odpad) zrecykluje = v rámci procesu odovzdaný nábytok prejde rôznymi procesmi - čistí sa, rozseká sa na menšie časti, zlisuje sa, na vrch sa nalepí fólia - celý drevený odpad sa spracuje na drevotriesku, ktorá sa použije na výrobu ďalšieho nábytku

 • nábytok, drevený odpad a pod. - bude rozsekaný strojom na malé časti, preto je dôležité, aby tam neboli žiadne iné časti (sklo, kovové časti a pod.) - zodpovednosť je na nás.  

Dajte starému drevo nový život. Obnovme spoločne životný kolobeh použitého dreva. Pomôžeme tak prírode a nábytok neskončí na skládke alebo v peci. 

Ako ďalšie budeme na obciach organizovať:

 • zber elektroodpadu (od 19. apríla 2021)

 • zber veľkého plastového nábytku (máj 2021) - záhradný plastový nábytok, väčšie vedrá, sudy a iné väčšie plastové nádoby upravené na menšie časti (polámané, rozrezané)

 • šatstvo, obuv, doplnky, textílie, koberce a pod. - september 2021.

Ďakujeme pekne.
VEPOS Horného Turca n.o.