Zber auto nárazníkov

Pravidlá zberu

 Čo zbierame?

  • plastové auto nárazníky.

Čo nezbierame?

  • iné časti ako plastové nárazníky.

 

Čo s tým čo zozbierame urobíme?

  • odvezieme dodávkou na našu prevádzku,
  • odovzdáme spoločnosti, ktorá takýto materiál ďalej zrecykluje.


Zdroj:  www.hprs.sk