Zber šatstva, obuvi, textilu a doplnkov - jar 2021 výsledky

Sme veľmi radi, že hneď prvý zber bol taký úspešný a vyzbierali sme spolu 6,243 t šatstva, obuvi, textilu a doplnkov, ktoré neskončia na skládke a nebudú príťažou pre životné prostredie.
  1. DUBOVÉ - suverénnym víťazom zberu sa stáva obec Dubové, ktorá dokázala vyzbierať neuveriteľných 1.760 kg.
  2. TURČEK - na druhom mieste je obec Turček s 812 kg.
  3. MALÝ ČEPČIN - na treťom mieste je obec Malý Čepčín s 580 kg.
Väčšie obce predbehli aj obec Rudno (560 kg - 199 obyvateľov) a Blažovce (410 kg - 163 obyvateľov).

Čo nás veľmi príjemne prekvapilo bola obec Moškovec, ktorá pri počte obyvateľov 71, dokázala vyzbierať krásnych 350 kg.

Radi by sme poďakovali ďalej obciam: Háj, Bodorová, Borcová, Ivančiná,  Sklené, Budiš, Veľký Čepčín, Horná Štubňa, Abramová, Brieštie a Ondrašová.

Tešíme sa, že sa do jesenného zberu zapoja obce Kaľamenová, Liešno, Jazernica a Jasenovo.
Ďalší zber šatstva, obuvi, textilu a doplnkov sa uskutoční v mesiaci september 2021.

ĎAKUJEME

VEPOS Horného Turca n.o.zdroj foto: canva