Vianočné a novoročné želania

Prajem Vám pohodu, lásku, porozumenie pri chvíľach strávených v kruhu najbližších.

Prajem Vám čo najmenej závisti, zloby a zlých informácií.

Prajem Vám veľa síl pri udržiavaní zdravia pre celé Vaše rodiny v časoch vianočných sviatkov, novoročných  ale aj počas celého roku 2021.

Juraj Hruška, starosta obce Abramová

 

***

Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja,

v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

Marek Chorváth, starosta obce Blažovce

 

***

Už sviatky pokoja zavítajú zas skoro k nám,

pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán.

Nech v dome vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu,

keď rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.

Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja a v novom roku pevné zdravie.

Jana Pagáčová, starostka obce Bodorová

 

***

Malé dieťa má zvláštnu schopnosť „nakaziť“ radosťou ľudí okolo neho.

Nech nás všetkých narodené Božie dieťa naplní čistou radosťou, láskou a pokojom.

Prajem Vám radostné Vianoce a požehnaný Nový rok 2021.

Marcela Pavlásková, starostka obce Borcová

 

***

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia v novom roku.

Žaneta Lichnerová, starostka obce Brieštie

 

***

Vianoce – s úctou a láskou sa k nim vraciame.

Čaro týchto sviatkov nech naplní Vaše srdcia pokojom a láskou,

nech prichádzajúci rok Vás obdarí zdravím, šťastím,

spokojnosťou a radosťou z každého dňa. Úspešný rok 2021.

Mgr. Ivana Erteľová, starostka obce Budiš

 

***

Pokojné prežitie Vianoc a úspešný nadchádzajúci rok 2021.

Ing. Milan Lettrich, starosta obce Dubové

 

***

Na Vianoce, keď svet stíchne,

nech Vám Božie dieťa vdýchne

pokoj, radosť a posilu,

nielen v túto svätú chvíľu,

ale taktiež v novom roku,

nech Vás vedie v každom kroku.

Erika Herčúthová, starostka obce Háj

 

***

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia všetkým.

Ing. Ondrej Piški, starosta obce Horná Štubňa

 

***

Vianoce krásne a čisté ako sneh,

na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

Nielen na Vianoce a na Nový rok,

ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.

Róbert Kleskeň, starosta obce Ivančiná

 

***

Obecný úrad Jazernica a všetci jeho zamestnanci Vám prajú pod stromček veľa zdravia a pokojné Vianoce.

Ivan Gejdoš, starosta obce Jazernica

 

***

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 

v láske, šťastí, harmónii,

prežite ich spoločne.

Nie sú dôležité dary,

ale v novom roku nech sa darí.

Krásne Vianoce!

Martina Mračková, starostka obce Kaľamenová

 

***

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma

a zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.

Nech pohoda vládne za sviatočným stolom

a láska prevláda nad nemilým slovom.

Nádherné vianočné sviatky plné radosti, pokory a odpúšťania,

dobré zdravie, veľa šťastia a spokojnosti v novom roku 2021.

Zdenka Judáková, starostka obce Liešno

 

***

Počas Vianoc sa vráťme do detstva a snívajme, krásne spomienky sú ten najkrajší dar ...

Ing. Miroslava Sumková, starostka obce Malý Čepčín

 

***

Tisíce drobných hviezdičiek  žiari na konári,

do uzla vianočných pesničiek vplieta sa tisíc prianí.

Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí,

kus dobrej vôle, súcitu, veď to tak málo stojí.

Krásne Vianoce a úspešný rok 2021.

Mgr. Ivana Frívaldská starostka obce Ondrašová

 

***

Nech tichá hudba radosti Vám počas celých Vianoc znie,

nech ten rok nadchádzajúci Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie.

Erika Lahutová, starostka obce Sklené

 

***

Všetko najlepšie, veľa zdravia, mnoho osobných a pracovných úspechov v novom roku.

Ján Teltsch, starosta obce Turček

 

***

Rok 2020 priniesol veľa neznámeho a veľa obáv.

Preto chráňme svojich najbližších aj seba počas vianočných a novoročných sviatkov.

Prajem Vám krásne a požehnané Vianoce a v novom roku veľa zdravia a optimizmu.

Jana Boďová, starostka obce Veľký Čepčín 

***