VEPOS Horného Turca n.o. - víťaz kategórie Regionálny rozvoj, Inovácia Žilinského kraja 2021

VEPOS Horného Turca n.o. spolu s platformou Klimatického centra Horného Turca je víťazom kategórie Regionálny rozvoj, Inovácia Žilinského kraja 2021 s projektom "Naše prvé Dušičky bez plastovej kytičky".

Vyhrali sme 1. miesto. Kto? Predsa my všetci: Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Brieštie, Budiš, Dubové, Háj, Horná Štubňa, Ivančiná, Jazernica, Jasenovo, Kaľamenová, Liešno, Malý Čepčín, Moškovec, Ondrašová, Rudno, Sklené, Turček, Veľký Čepčín spolu s Mošovcami a Rakšou.

Naša spoločná snaha bola ocenená. Opäť sa ukázalo, že v jednote je sila a aj malé obce dokážu veľké veci.

Ďakujeme Vám za Vašu prácu, snahu a za podporu. Len vďaka Vám sú naše sny realitou.

Nezisková organizácia VEPOS Horného Turca n.o., okrem zvozu komunálneho a separovaného odpadu, aktívne zvyšuje povedomie v Turci o rôznych témach z oblasti odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Pod záštitou VEPOSu Horného Turca sa v júni v roku 2021 spojilo 23 obcí Horného Turca, ktoré vytvorili spoločný projekt „Klimatické centrum Horného Turca“. Klimatické centrum Horného Turca sa sústreďuje na témy a projekty súvisiace so zmenou klímy. Už počas pár mesiacov existencie sa podarilo vytvoriť a spropagovať viacero informačných materiálov a kampaní, zrealizovať environmentálne aktivity na školách, prebehol úspešný bazár detského oblečenia, uskutočnil sa deň otvorených dverí a pod.

Jednou z najúspešnejších kampaní s celoslovenských dosahom bola kampaň „Naše prvé Dušičky bez plastovej kytičky“, ktorá netradičným, inovatívnym a zaujímavým spôsobom vyzdvihuje myšlienku zníženia tvorby odpadu na cintorínoch a povzbudzuje ľudí, aby vymenili plastové kytice na cintorínoch za vhodnejšie alternatívy.

Dúfame, že toto je len začiatok a čakajú nás ďalšie roky úžasných projektov a vzájomnej spolupráce. 

ĎAKUJEME!

 

Zdroj: https://www.facebook.com/ZilinskyKraj