Správa o činnosti zberovej spoločnosti - III.Q

Údaje o množstve vyzbieraných a dotriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu.


Správu o činnosti zberovej spoločnosti nájdete na odkaze:

https://drive.google.com/file/d/1-TXPxGGMK6RIsFBZ45eyTNtW912uGRqZ/view?usp=sharing