Správa o činnosti zberovej spoločnosti - 2. polrok 2022 (vratane IV.Q)

Údaje o množstve vyzbieraných a dotriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu.


Správu o činnosti zberovej spoločnosti nájdete na odkaze:
https://drive.google.com/file/d/1ky6A4NlkaZEbLIyWn9XtEQymG9Nnp5tc/view?usp=sharing