Správa o činnosti zberovej spoločnosti

Údaje o množstve vyzbieraných a dotriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu.


Správu o činnosti zberovej spoločnosti nájdete na odkaze:
https://drive.google.com/file/d/1Pl2vpvn8zLHqzF-NybkY_1jwLQ9UgsGj/view?usp=sharing