Pri spomienke na zosnulých spomeňme aj na prírodu

Prednedávnom sme spustili kampaň „Naše prvé Dušičky bez plastovej kytičky“, v ktorej vyzývame všetkých, aby na cintoríny nenosili plastové kytice, či veľké kahance, pretože tie aj tak končia na skládke. Zaťažujú tak nielen prírodu, ale aj zvyšujú poplatok za uloženie odpadov na skládke.

 

Napriek tomu, že dnes (piatok 23.10.2020) predseda vlády potvrdil, že počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani na cintoríny, vieme, že svojich blízkych navštívite iné dni, preto je naša výzva stále aktuálna a platí celoročne. Určite viete povedať svojim milovaným, že na nich myslíte, aj krajšie ako umiestnením plastovej kytice na ich hroby.

 

Prinášame Vám pár nápadov, ako robiť veci inak a tak dôstojne spomínať na svojich blízkych. Čo môžete urobiť, vyskúšať a ako môžete naše cintoríny zmeniť?

 

Môžete napríklad:

  • Udržiavať miesto posledného odpočinku čisté a upravené.

  • Uprednostniť prírodné materiály, napr. venčeky z čečiny, konárikov ozdobené sušenými kvietkami, či šuškami, ktoré keď splnia svoj účel vyhodíte do kompostoviska alebo do zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

  • Zvoliť krásne dekorácie ponúkané kvetinármi a dekoratérmi, ktoré sú vyhotovované z kamienkov, kôry a podobných materiálov.

  • V súlade s myšlienkou “v jednoduchosti je krása”, či “menej je viac” môže byť ozdobou hrobu jednoduchý kvietok alebo kytica. No v tomto prípade je treba mať na pamäti, že ak chceme zdobiť hrob živými kvetmi, nemali by byť v celofáne, ani ozdobené stužkami. Samotné kvety sú ozdobou prírody a ich krása vynikne práve v jednoduchom aranžmáne. Je pravda, že nevydržia tak dlho, ako umelé, sú však biologicky rozložiteľné bezo zvyšku a v rýchlom čase. 

  • Rovnako “alternatívne” môžete vyberať aj sviečky a kahance. Vyhnite sa plastovým kahancom a nádobám. Alternatívou môžu rôzne nádoby z čistého skla (ideálne z domácnosti, napr. fľaše zo zaváranín a iné sklenené obaly, ktoré už splnili svoj účel), do ktorých umiestnime dekoratívne kamienky alebo iný (nehorľavý) prírodný materiál a doplníme čajovou sviečkou. Takto vyrobený kahanec môže slúžiť dlhú dobu a stačí len vymieňať sviečky. 

Vzhľadom na to, že plast a sklo používané na cintorínoch v podobe kahancov, kvetov a pod. nezodpovedá svojimi vlastnosťami recyklovateľnému plastu a sklu, nie je možné ich zberať ako triedený odpad a ďalej zhodnocovať. Odpad z jednej „dušičkovej“ výzdoby sa bude rozkladať ešte desiatky až stovky rokov po tom, čo zomrie generácia, ktorá ho tam nosí.[1]

 

K uvedomelému správaniu sa na cintorínoch vyzýva aj Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska: „Dajme však prednosť prirodzenej kráse živých či sušených kvetov a vencov, nakoľko ich plastové náhrady síce vydržia dlhšie, ale sú veľkou záťažou pre naše životné prostredie, za ktoré ako kresťania nesieme zodpovednosť. Navyše umelé vence, kvety a plastové kahancové kryty ani nie sú dôstojným estetickým riešením hodným pamiatky na našich zosnulých. V prírode sa plastový odpad nerozkladá, škodí živočíchom i človeku, jeho spaľovaním sa do ovzdušia uvoľňujú nebezpečné jedovaté látky. Ak sa na cintoríne s plastovým odpadom predsa len stretneme, snažme sa o jeho triedený zber a recykláciu, aby sa zbytočne nemiešal s biologicky rozložiteľným odpadom. Našich zosnulých si najviac uctíme úprimnou tichou modlitbou a jednoduchou prirodzenou úpravou hrobov so zmyslom pre Bohom stvorenú krásu.[2]

 

Tí, ktorí už eliminovali v dekoráciách umelé materiály a ozdobujú svoje hroby ekologicky, môžu skúsiť niečo viac: recyklovať aj na tomto mieste. Možno v kahanci vymeniť kamienky za piesok a zmeniť tak jeho vzhľad, konáriky, ktoré ostali po orezávaní stromov v záhrade, využiť na výrobu dekorácie na hrob a podobne. Stačí sa len poobzerať vôkol seba…

 

Ďakujeme Vám, že Vám na životnom prostredí záleží.

 

MK[1] https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104589/odpad-na-cintorinoch-ako-sposobujeme-znecistenie-aj-po-...


[2] https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/na-cintorin...


Foto: https://pixabay.com/sk/