Prečo je dôležité separovať.

Ľudstvo tvorí čoraz viacej odpadu, to všetci vieme. To čo možno neviem je prečo je triedenie odpadu dôležité. Chránime separovaním životné prostredie? Čítajte ďalej.

Prečo je dôležité separovať?

  • Znižujeme množstvo odpadu na skládkach.  
  • To čo by mohlo skončiť na skládke, dostane druhú šancu na život. Zmeňte odpad na ďalší tovar. PET fľaša môže byť plienka, vlákno, trúbka, lavička či trendy športové oblečenie.
  • Separovaním šetríme prírodné zdroje. Keď spracujeme to, čo sme už raz použili, nemusíme spotrebovať na výrobu nové prírodné zdroje. Obaly z mlieka (tetrapacky ) môžu byť použité na výrobu obkladových dosiek, ktoré sú technickými vlastnosťami porovnateľné s klasickými drevenými doskami. Separovaním tetrapackov chránite les.
  • Šetríme energiu či už na výrobu nových vecí alebo spaľovaním vytriedeného odpadu. Obvykle sa spaľujú mäkké plasty a fólie. Kartónové obaly taktiež predstavujú čisté, vysoko výhrevné palivo.
  • Šetríte financie. Viac separovania, menej odpadu na skládke = vyššia úroveň vytriedenia = nižší poplatok za uloženie odpadov na skládku.
  • Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je lacnejšia ako výstavba a prevádzka technológií na zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne, atď.).

MK