Odkaz pre Slovensko

Dobrý deň Slovensko! 

Prinášame Vám slová povzbudenia, ktoré všetkým, malým aj veľkým, posielajú starostovia 21 obcí Horného Turca.  Láska a spolupatričnosť nepozná hranice. Nie ste v tom sami. Šírte dobro a dobro sa Vám vráti. Aj v týchto ťažkých časoch nezabúdajte na úsmev, empatiu a ľudskosť.  

 „Každá ťažká chvíľa v živote z nás spraví silnejšieho človeka. Aj tieto dni spolu zvládneme, keď si navzájom pomôžeme. Sme v tom spolu.“ Lucia Staňová, starostka obce Moškovec 

„Aj v tejto ťažkej dobe si nájdime dôvod na úsmev. Spolu všetko prekonáme.“ Martina Mračková, starostka obce Kaľamenová 

„Aj po najtmavšej noci príde slnečné ráno. Spolu to zvládneme.“ Marek Chorváth, starosta obce Blažovce 

„Len disciplinovanosťou a ohľaduplnosťou dosiahneme úspech. Majme na mysli, že k šťastiu vedie cesta tŕnistá. Vydržme to, už to dlho nepotrvá a spoločne sa budeme opäť tešiť zo života.“ Ing. Miroslava Sumková, starostka obce Malý Čepčín 

„Sme tu pre Vás, pre všetkých, chceme tvoriť jeden tím.“ Zdenka Judáková, starostka obce Liešno 

„Spoločnými silami sa dá zvládnuť aj to najťažšie obdobie. Nie ste v tom sami.“ Ján Teltsch, starosta obce Turček 

„Usmejme sa, neplačme, nepodliehajme panike. Dokážeme všetko, len si musíme veriť.“ Mgr. Ivana Erteľová, starostka obce Budiš 

„Príde deň, kedy každý človek pochopí, že nie je dôležité byť perfektný, ale najmä zdravý. Máme to vo svojej moci. Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých má naozaj cenu. Preto sme tu pre Vás.“  Ing. Ondrej Piški, starosta obce Horná Štubňa  

„Spolu túto mimoriadnu situáciu zvládneme. Sme tu pre Vás.“ Zdena Lichnerová, starostka obce Rudno 

„Správajme sa k iným tak, ako chceme, aby sa iní správali k nám a zodpovednosťou, disciplinovanosťou, súdržnosťou, tolerantnosťou, spolupatričnosťou, ochotou, empatiou ale aj pokorou a optimizmom to spolu zvládneme.“ Mgr. Ivana Frívaldská, starostka obce Ondrašová 

„Počúvajme hlas srdca, používajme rozum a hlavne tí, ktorí vieme, modlime sa ..." Marcela Pavlásková, starostka obce Borcová 

„Zrazu zisťujeme, že nie sme až tak mocní páni planéty. Že niečo tak malé, neviditeľné nás ohrozuje. Ale aj ľudská myšlienka je neviditeľná a má obrovskú moc. Tak myslime pozitívne. Je v tom veľká sila.“ Ing. Milan Lettrich, starosta obce Dubové 

„Náš život je príliš krátky, aby sme sa zaoberali pochmúrnymi myšlienkami. Aj v tomto neľahkom období hľadajme radosť a krásu vôkol nás.“ Erika Lahútová, starostka obce Sklené 

„Majme rešpekt z toho, čo prišlo. Zároveň však myslime aj  na to, že s rešpektom, úctou a vzájomným porozumením toto ťažké obdobie zvládneme.“ Iveta Černáková, zastupujúca starostka obce Abramová 

„Nesmieme podľahnúť panike. Za použitia zdravého rozumu, s použitím pozitívneho myslenia a s posilňovaním vlastnej imunity, túto situáciu určite zvládneme.“ Juraj Hruška, zvolený starosta obce Abramová 

„Obce vždy boli a sú súčinné pri dobrej veci. Táto neľahká situácia nás učí byť si nápomocní a súdržní. Hlavne neklesajme na duchu a vydržme!“ Jana Boďová, starostka obce Veľký Čepčín 

„Život je veľmi náročná skúška. Preto buďme súdržní a silní, aby sme spoločne prekonali tieto ťažké časy.“ Erika Herčúthová, starostka obce Háj 

„Všetko zlé je na niečo dobré. Preto vydržme. Spolu to zvládneme a z tohto boja vyjdeme silnejší a skúsenejší.“ Ing. Ján Škorvánek, starosta obce Jasenovo 

„Najväčší dar, ktorý môžete niekomu aj v týchto ťažkých časoch dať je váš čas. Keď niekomu darujete svoj čas, darujete mu kúsok svojho života, ktorý už nikdy nevrátite.“ Jana Pagáčová, starostka obce Bodorová  

„Bojovať budeme musieť viac ako len raz, aby sme nakoniec vyhrali. Verím, že spoločným úsilím sa nám to podarí. Nebojte sa ťažkých chvíľ, to najlepšie prichádza za nimi. Ak však uvidíte niekoho bez úsmevu, darujte mu ten svoj. Možno sa Vám nepoďakuje, ale bude Vám vďačný.“ Žaneta Lichnerová, starostka obce Brieštie 

„Prežime tieto dni najmä v kľude a v zdraví. Verím, že náš čaká pozitívna budúcnosť.“ Ivan Gejdoš, starosta obce Jazernica  

„Sme silní a zodpovední. Tak ako je tu teraz búrka, opäť bude svietiť slniečko a v uliciach bude počuť radosť našich detí. Spoločnými silami to zvládneme. Je to skúška, ktorú musíme zvládnuť.“ Róbert Kleskeň, starosta obce Ivančiná


MK