Obec Malý Čepčín

Starostka:                                 Ing. Miroslava Sumková

Počet obyvateľov:                   547

Prvá písomná zmienka:         1254

 

Viete, že:

 • obec svoj názov dostala po významnom rode Čepčányovcov, z ich rodového erbu je odvodený aj dnešný erb Malého Čepčína a  tvorí ho v modrom štíte nad trikrát strieborno-zeleno delenou zvýšenou pätou štítu strieborný jeleň, sprevádzaný striebornou hviezdou a strieborným polmesiacom v rohoch štítu
 • potomkovia rodu Čepčányovcov sú pochovaní aj  v Pánskej záhrade, kde sa nachádzajú historické náhrobné kamene
 • v obci bola objavená halštatská keramika
 • v obci, na vŕšku Homôlka, bol objavený hrob veľmoža s koňom z obdobia Veľkej Moravy
 • miestna časť Diaková sa pôvodne volala Albertfolde, prvý raz sa spomína v roku 1360 v listine nitrianskej kapituly, keď ju kúpil magister Pavol, syn Ghyletov zo Zorkoviec, neskôr bola premenovaná podľa Pavla literáta (diaka) na Diakovú
 • obec Malý Čepčín bola sídlom notárskeho úradu, do ktorého patrili obce Bodorová, Ivančiná, Borcová, Dvorec, Diviaky, Jazernica, Kevice, Laclavá, Moškovec, Veľký Čepčín
 • obyvatelia sa živili prevažne remeslami (mlynárstvom, spracovaním dreva, farbiarstvom) a poľnohospodárstvom
 • na území sa do dnešného dňa nachádza poľnohospodársky podnik a už nefungujúci mlyn a píla z roku 1827, z pamiatok sa v obci nachádzajú viaceré kúrie rodiny Čepčányovcov, dokonca terajšia materská a základná škola je jednou z nich
 • v obci sa zachovala aj ručná hasičská striekačka z roku 1892 - v súčasnosti je vystavená v Hasičskom múzeu v Martine – Priekope a historický liatinový zvon, na ktorom je uvedený nápis Kys Moys Csepcyn a rok 1800
 • DHZ v obci má dlhú tradíciu, Ohňohasičský spolok pre obce Malý Čepčín, Bodorová a Kevice bol založený dňa 11. augusta 1889 a funguje doteraz, DHZ sa venuje práci s deťmi a pravidelne sa zúčastňuje rôznych okresných súťaží, mladí hasiči - členovia DHZ založili družstvo, ktoré sa zapojilo do Turčianskej hasičskej ligy, naši dobrovoľní hasiči neraz zachraňovali  životy  a  majetok pri požiaroch a povodniach v obci ako aj  v okolí
 • v roku 1901 bol zriadený v obci Poštový úrad
 • obec je spádová obec pre okolité obce, obcou okrem autobusov, prechádza aj železnica, okrem toho sa v obci nachádza matrika pre obce Ivančiná, Veľký Čepčín, Bodorová a Základná škola (malotriedka) s materskou školou
 • zaujímavosťou je, že školu v Malom Čepčíne navštevoval aj slávny maliar a sochár Mikuláš Galanda
 • šport v obci: v obci pôsobí TJ Družba Malý Čepčín (futbal), obyvatelia si môžu rekreačne zahrať ping – pong, taktiež je možné sa pripojiť na spoločné cvičenie (posilňovanie) organizované miestnymi ženami
 • spolky pôsobiace v obci: Jednota dôchodcov Slovenska, Obecná knižnica, ZPOZ Človek - človeku, COOP Jednota, DHZ Malý Čepčín, Miestny spolok SČK
 • obec sa taktiež významnou mierou podieľala spoločne s obcou Horná Štubňa na založení VEPOSu  Horného  Turca n.o., starostka obce Malý Čepčín Ing. Miroslava Sumková bola prvou predsedníčkou správnej rady
 • najväčším zamestnávateľom v obci je spoločnosť AGROTRADE GROUP, ktorá sa venuje poľnohospodárskej prvovýrobe a rastlinnej výrobe, na stredisku Malý Čepčín darí aj chovu hovädzieho dobytka plemena charolais
 • obec sa môže pýšiť krásnou prírodou stvorenou na prechádzky, krásna je lipová alej, ktorá vedie k cintorínu, okolité polia, potôčik Teplica s malými vodopádmi, ako aj príroda v okolí brehu potoka Teplica smerom k rybníkom na Štrkoch
 • známe osobnosti:
 • o   Michal Štanceľ (20.10.1921 – 10.02.1989) - minister práce a sociálnych vecí ČSSR
 • o  Ing. Pavel Hrivnák (09.10.1931 – 03.02.1995) - minister priemyslu SSR, predseda vlády Slovenskej republiky
 • obec žije aktívnym životom, organizuje viaceré spoločné akcie, či už Oslavy obce spojené s oslavami vzniku DHZ a TJ Malý Čepčín, alebo fašiangovú zábavu, stavanie Mája, oslavu Dňa matiek, Deň zeme spojený s čistením obce, Deň rodiny, stolnotenisový turnaj, bazár oblečenia, spoločný výstup na okolité pohoria, obecné výlety za krásami Slovenska,  oslavu Úcty k starším, blahoželanie jubilantom, Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka, tradičné Vianočné trhy atď.

 

Čo máte na svojej obci najradšej ?

Starostka obce Malý Čepčín Ing. Miroslava Sumková: „Obec Malý Čepčín je môj domov. Prežila som v obci celý život, žije tu moja rodina, vychovala som tu svoje dcéry, prácou na obci a pre obec som strávila produktívne roky svojho života. Mám rada obec Malý Čepčín, obec s históriou a krásnymi zákutiami, obyvateľov, ktorí sú dobrosrdeční, šikovní, pracovití a neváhajú pomôcť alebo sa zapojiť do spoločných aktivít. Som rada, že som súčasťou našej malebnej obce.

Našej obci Malý Čepčín želám, nech sa stále rozvíja, nech je tým najlepším miestom pre život a nech sú všetci jej obyvatelia zdraví, šťastní a spokojní.“