Obec Kaľamenová

Starostka:                               Martina Mračková

Počet obyvateľov:                 87

Prvá písomná zmienka:       1240


Viete, že:

  • obec leží 20 km na juh od Martina v Turčianskej kotline, na pravom brehu potoka Jasenica
  • súčasťou obce je osada za Hájom
  • obec Kaľamenová patrí k najstarším písomne doloženým osadám v Turca, už na konci 11. alebo na začiatku 12. storočia patrila medzi dedičné dediny Diviackovcov
  • táto pôvodne zemianska obec, patriaca rodu Rakovských, neskôr poddanská, sa prvýkrát oficiálne písomne spomína v roku 1240 ako Laskouch
  • Dobrovoľný hasičský zbor v Kaľamenovej bol založený v roku 1892, v roku 1895 bola zakúpená prvá ručná hasičská striekačka, ktorá je v súčasnej dobe uložená v Hasičskom múzeu v Priekope
  • v obci sa nachádza prameň minerálnej vody, ktorý sa ľudovo nazýva Kaľamská slatina, prameň vyviera z vrtu hlbokého 680 m, jedná o uhličitú minerálnu vodu (kyselku), ktorá nezamŕza ani počas najtuhších zím
  • z pamiatok sa tu nachádza Kúria Rakovských, neskoro renesančná jednopodlažná trojtraktová stavba, v Kúrii Rakovských dožil svojich posledných 10 rokov života (1569-1579) humanistický vzdelanec a básnik 16. storočia Martin Rakovský (nar. 1535), ktorý pôsobil ako dvorný pisár kráľa Ferdinanda I. a jeho nasledovníka syna Maximiliána
  • obec je v súčasnosti známa farmou s najväčším súkromným chovom arabských koní na Slovensku, farma sa nachádza v zrekonštruovanej kúrii rodu Rakovských z 1540
  • obec organizuje počas roka pre občanov niekoľko akcií: Deň detí, Deň rodiny, Mesiac úcty k starším a posedenie s jubilantmi, Mikuláš
  • obec patrí medzi najmladšie obce v Turci s priemerom veku obyvateľov približne 40 rokov.


Čo máte na svojej obci najradšej?

Starostka obce Martina Mračková: "Kaľamenová nie je moja rodná obec, ale považujem ju za svoj domov. Mám rada ľudí, ktorí tu žijú, sú dobrosrdeční a pracovití, záleží im na našej obci, zveľaďujú ju a podieľajú sa na jej rozvoji. Naša obec je pre mňa miestom kľudu a pokoja, som rada, že tu môžem žiť."