Obec Jazernica

Starosta:                                 Ivan Gejdoš

Počet obyvateľov:                 352

Prvá písomná zmienka:         1233


Viete, že:

 • vďaka nálezom kamenných sekeromlátov srdcovitého tvaru a  keramiky v obci možno predpokladať osídlenie obce stredného eneolitu (asi 2700 – 2250 rokov pred Kr.),
 • obec je bohatá na archeologické nálezy: z doby bronzovej (žiarové pohrebisko, bronzové predmety), osídlenie v dobe kniežaťa Mojmíra,
 • písomná zmienka o obci dokumentuje listina „ donácia“ Ondreja II. na Matejovú (Jazernicu a Markovice) z roku 1233 (paragraf 36) ohľadom majetkových práv,
 • po stáročia patrila obec Jazernica medzi kuriálne osady, kde žili výhradne zemianske rodiny, v 15 -18. storočí sídlili v obci známe zemianske rody Jazernickovcov, a Trnavskovcov,
 • kuriálne osady Jazernica a Markovice kráčali vedno  históriou a navzájom sa prebíjali, v polovici 19. storočia  sa Markovice pripojili k Jazernici,
 • názov obce Jazernica pochádza z názvu potoka Jazernica (ktorý sa v histórii tiež volal Žarnovica a dnes Teplica) alebo z názvu jazera v chotári obce,
 • aj v dnešnej dobe je obec Jazernica dôležitá pre Horný Turiec, zastrešuje matriku pre ďalšie obce ako obce Borcová, Blažovce, Moškovec, Ondrašová, Abramová,
 • z pamiatok sa tu nachádza:
  • Rímskokatolícky kostol svätej Barbory (začiatok 15.st), v ktorom je neskorogotický krídlový ortál z roku 1517 s tabuľovými maľbami a rezbami, maľby pripisujú majstrovi Hansovi žiakovi majstra Pavla z Levoče, kostol dal v roku 1707 obnoviť Ladislav Prónay a do roku 1709 patril evanjelikom, žiaľ prednedávnom došlo k odcudzeniu drevenej plastiky sv. Anny s dieťaťom v náručí sv. Márie a dvoch sošiek z krídlového oltára,
  • renesančná kúria, jednopodlažná obdĺžniková dvojtraktová stavba zo 16. storočia , patriaca pôvodne rodu Jazernických alebo Trnavských zo 16. st., kúria prešla stavebnými úpravami v prvej polovici 19. storočia,
 • prírodné krásy: chránený prírodný areál – Jazierko pri Jazernici – leží pri juhozápadnom okraji obce s rozlohou 800 m2, a jeho vodná hladina sa rokmi zmenšuje, hydrogeologický predstavuje Jazierko jedno z najväčších a najvýznamnejších zachovalých prameníšť poriečnych vôd Turčianskej kotliny so zachovalých prostredím a s charakteristickou vegetáciou a faunou,  
 • erb obce tvoria tri zlaté trsy šachoru, vyrastajúce z jazera, odkazujú na názov obce,
 • známy rodák: Ján Bojmír (1887 – 1970) – školský inšpektor, významný organizátor turistiky na Slovensku, vlastivedný publicista.


Čo máte na svojej obci najradšej? 

Keďže je ťažké povedať čo má starosta obce Jazernica Ivan Gejdoš najradšej na svojej obci, poslal občanom Jazernice tento odkaz: „Občanom našej obce Jazernica prajem veľa zdravia, aby boli hrdí  Jazerničania  a aby so vztýčenou hlavou kráčali svetom. Želám nám, nech je naša Jazernica tým najlepším miestom pre život. Želám nám všetkým, aby sme spolunažívali v pohode, v prostredí, kde by sme sa radi vracali. Nezabúdajme na minulosť, vážme si ju lebo história je učiteľka, ktorá nás vedie za ruku pri našich dnešných rozhodnutiach. A našej obci želám, nech stále napreduje a rozvíja sa. Želám jej dobrých a usmiatych občanov.“