Obec Jasenovo

Starosta:                                 Ing. Ján Škorvánek

Počet obyvateľov:                 130

Prvá písomná zmienka:       1392


Viete, že:

 • obec leží v juhozápadnej časti Turčianskej kotliny, na juhozápadnom úpätí pohoria Žiar, pod vrchom Vyšehrad (829 m. n. m.)
 • preteká ňou Jasenovský potok, ktorý napája Jasenicu, ľavostranný prítok rieky Turiec
 • významná lokalita Vyšehrad, osídlená od mladšej kamennej doby bola podľa archeológov centrálnym hradiskom už v čase kniežatstva Pribinu a Mojmírovcov
 • neskôr, v čase Veľkej Moravy zohrávalo významnú úlohu ako správne a hospodárske stredisko. V tom období patrilo dokonca k jedným z najvýznamnejších hradísk na severnom Slovensku
 • prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392 a od roku 1505 sa spomína už ako Jasenovo
 • majiteľkou a dedičkou obce bola Cecília z rodu Rečkovcov
 • obec založili nemeckí kolonisti ako súčasť tzv. Hauerlandu a patrila rodu Prónayovcov a pravňanskému panstvu
 • Jasenovo malo slobodný mlyn
 • v 16. storočí tadiaľto viedla poštová cesta Magna via z Bratislavy do Košíc, ktorú založil v rokoch 1552 – 1553 Matej Taxis. Druhá hlavná spojovacia cesta viedla z Nového Targu (Poľsko) do Bojníc
 • z Jasenova vedú dve turistické značky, ktoré sa napájajú na Cestu hrdinov SNP, ktorými sa dostaneme na vrch Vyšehrad
 • od roku 1998 je na vrchu Vyšehrad inštalovaný dvojkríž, ku ktorému každoročne 5. Júla v deň osláv vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda obec organizuje Národný výstup
 • výstup organizuje v súčinnosti všetkých organizácií z obce s hodnotným kultúrnym programom
 • pripravuje sa aj pohostenie guľášom a pravými svadobnými koláčmi pripravovanými miestnymi ženami podľa starých receptúr
 • v roku 2019 bol vandalmi  spílený pôvodný dvojkríž z vrcholu Vyšehrad, no miestni muži vyrobili a následne osadili nový dvojkríž na vrchol, ktorý robí Vyšehrad Vyšehradom, v tom istom roku bol pri výstupe tento dvojkríž aj vysvätený
 • obec každoročne organizuje stavanie mája, posedenie s dôchodcami, deň rodiny, každoročne navštívi poslušné deti aj svätý Mikuláš
 • v obci je zriadené DHZ, klub dôchodcov a Slovenský zväz technických športov


Čo máte na svojej obci najradšej? 

Starosta obce Jasenovo Ing. Ján Škorvánek: "Na svojej rodnej obci mám najradšej krásnu prírodu a výhľady z okolitých kopcov."


23.09.2022