Obec Ivančiná

Starosta:                                   Róbert Kleskeň

Počet obyvateľov:                   88

Prvá písomná zmienka:         1248

Viete, že:

 • obec sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny na nive Turca, 6 kilometrov severne od Turčianskych Teplíc; rozloha katastrálneho územia je 354 ha,
 • erb obce Ivančiná je motivovaný historickou pečaťou z polovice 19. stor., v ktorej bola pôvodne v strede aj podkova s krížom; dnešný heraldický upravený erb zachováva pôvodný historický hlavný motív a symbolizuje pokoj, vieru, komunikáciu a aj styky s kráľom; v modrom štíte na zlatej korune, zdobenej perlami a rubínmi stojí strieborná holubica s červeným zobákom a nôžkami, pripravená vzlietnuť; v zobáku nesie strieborný rozvinutý zvitok papiera,
 • obec je najstaršou archeologicky doloženou staroslovanskou osadou v Turci,
 • pôvodne zemianska obec je známa z r. 1248 ako Konotopa (Konopné pole), kedy ju dostal od kráľa Bela Namzalon, jeho potomkovia ju vlastnili až do začiatku 15.stor., kedy obec získal zemepán Ivanka z Dražkoviec a obec sa začala volať Ivanka Falva (Ivankova dedina) od roku 1423,
 • začiatkom 14. stor. bol postavený ranogotický rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý je zapísaný ako Kultúrna pamiatka,
 • v 16. až 18. stor. bola Ivančiná centrom Horného Turca a u Turčanov považovaná za druhé sídlo, pretože tu boli povolené bohoslužby veriacim evanjelického vyznania,
 • rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa dostal začiatkom 18. stor. suseda v podobe pôvodnej drevenej ev. svätyne, ktorú dala postaviť Zuzana, vdova po šľachticovi Pavlovi Okoličánim; do dnešnej doby bola prebudovaná začiatkom 20. stor.,
 • súčasne bola Nyáriovcami založená aj artikulárna evanjelická škola, na ktorej pôsobil Ján Mojžišovič – kňaz a osvietenecký spisovateľ,
 • obcou prechádzala aj poštová cesta z Nitrianska na Hornú Oravu.
 • súčasťou obce Ivančiná sa od r. 1991 stala pôvodne samostatná obec Dvorec,
 • Dvorec vznikol v chotári Ivančinej na území šľachtickej rodiny Ivankovcov, ktoré dostal v r. 1381 istý Blažej Konček; Končekovcom patril Dvorec do 18. stor.,
 • z prvej tretiny 19. stor. vo Dvorci na rieke Turiec stojí mlyn Jančoškovcov (kultúrna pamiatka), ktorý tvoril kulisu pri natáčaní filmu Tisícročná včela,
 • dominantou obce sú do dnešných čias kostoly - evanjelický kostol, neoklasicistická stavba s oltárok z roku 1736 a kazateľnicou z roku 1745, ktorá stojí na mieste starého artikulárneho kostola a ranogotický rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstieľa, ktorý bol postavený koncom 13. storočia či začiatkom 14. storočia,  
 • za evanjelickým kostolom pri cintoríne môžete nájsť aj známu prónaiovsko-róthovskú hrobku, ktorú dala postaviť Eva Róthová, vdova po svojom manželovi Gabrielovi Prónaiovi I. a zároveň aj kráľovskom radcovi; Eva Róthová pochádzala zo starého a urodzeného rodu nemeckého pôvodu, ktorý sa usadil v Kráľovej pri Zvolene (dnes súčasť mesta), vynikala vrúcnym vzhľadom k Bohu a k evanjelickej cirkvi; ľudia si Evu Róthovú vážili a mali ju radi; Eva Róthová bola šťastnou matkou dvoch synov, slobodných barónov - Pronaiovcov, Gabriela a Ladislava,
 • Ivančiná je známa aj svojimi rybníkmi (o.i. „Rašeliny“, „Štrky“), kde si prídu na svoje nielen rybári, ale aj ľudia ktorí tužia po oddychu pri vode,
 • v obci sa nachádzajú aj chránené oblasti – rašeliniskami,
 • známe osobnosti:
 • Andrej Blasius (* ? – † 1715), spisovateľ, prekladateľ a pedagóg,
 • Jakub Záborský (* ? – † 1735), evanjelický farár, cirkevný hodnostár,
 • v obci, v časti Dvorec, tvorila akademická maliarka Oľga Krýslová (* 1931 – † 2003) -umelkyňa z regiónu Turiec,
 • obec žije počas roka rôznymi spoločenskými akciami, ktoré sú pripravované za pomoci dobrovoľného hasičského zboru v Ivančinej, ako je napr.: fašiangová zábava, stavanie mája, športový deň pre deti spojený s varením guľáša, stretnutie pri príležitosti ukončenia prázdnin s večernou opekačkou pre deti, mikulášske posedenie pre deti a seniorov.
 

Čo máte na svojej obci najradšej?

Starosta obce Ivančiná Róbert Kleskeň: ,,Naša obec nie je veľká v počte obyvateľov, ale svoju veľkosť ukazuje nádherou prírody, krásou okolitých jazier a srdečnými ľuďmi. To ju robí výnimočnou.“