Obec Horná Štubňa

Starosta:                                 Ing. Ondrej Piški

Počet obyvateľov:                 1619

Prvá písomná zmienka:         1390

Viete, že:

 • obec Horná Štubňa sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny, pod Kremnickými vrchmi, vo výške 630 m nad morom,
 • v minulosti patrila Kremnici a bola známa výrobou dreveného uhlia, drevorubačstvom a výrobou šindľov,
 • v chotári obce sa našli nálezy z doby bronzovej, železnej a staroslovienske osídlenie,
 • názov obce je odvodený od nemeckého ,,Stuben“- izba, do roku 1945 tu žilo prevažne nemecké obyvateľstvo,
 • po II. svetovej vojne bola väčšia časť obyvateľov nemeckej národnosti vysťahovaná; nový domov tu našli obyvatelia zo susedných dedín a repatrianti z Rumunska, Maďarska a Bulharska,
 • najväčším bohatstvom obce je okolitá príroda, 968 m vysoký vrch Špičiak, známy Spitzenberg
 • Horná Štubňa je dôležitým železničným uzlom, v ktorom trať z Vrútok odbočuje smerom na Banskú Bystricu a Prievidzu; ako jedna z mála slovenských obcí má tri železničné stanice,
 • v roku 2022 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil známy viadukt Na vode, železničný most v blízkosti Hornej Štubne, za národnú kultúrnu pamiatku,
 • hlavnou prioritou posledných rokov bola výstavba obchvatu obce, ktorý bol otvorený v roku 2010,
 • v kultúrnej oblasti obec reprezentuje krojová spevácka skupina karpatských Nemiek a FS Mikuľanka,
 • z  pamiatok tu nájdete :
 • Rímskokatolícky kostol sv. Joachima a sv. Anny z roku 1650, v interiéri sa nachádza neogotické zariadenie, hlavný oltár a kazateľnica od tirolského majstra Runggaldiera z roku 1901,
 • Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1814,
 • Kaplnka sv. Vendelína z roku 1894,
 • známe osobnosti: Ján Barlay (* 1871 - † 1931), maďarský lekár a odborný publicista, Emília Vášáryová (* 1942), herečka, Judita Ďurdiaková (* 1948 - † 1992), herečka
 • ďalšie známe osobnosti: Matej Čupec – rezbár a kamenár, Michal Nemček – maliar,       Jaroslav Cicko – kamenár a rezbár, Miroslav Bartoš – básnik a výtvarník.

 

Čo máte na svojej obci najradšej?

Starosta obce Ing. Ondrej Piški: "Vždy sa mi veľmi páčila okolitá príroda a veľmi pozitívne vnímam skutočnosť, že aj v dnešnej dobe máme v obci ľudí, ktorým na obci záleží a sú ochotní pomáhať pri jej zveľaďovaní."