Obec Budiš

Starostka:                               Mgr. Ivana Erteľová

Počet obyvateľov:                 197

Prvá písomná zmienka:       1573

Viete, že:

 • obec leží v juhozápadnej časti Turčianskej kotliny, na severnom úpätí pohoria Žiar,
 • rozloha katastrálneho územia je 1028 ha,
 • nadmorská výška je v rozmedzí 473 – 764 m n.m.,
 • preteká ňou potok Budiš, pravostranný prítok riečky Jasenice,
 • spomínajú sa dve verzie vzniku názvu obce: (i) prvá hovorí o tom, že tu žili chudobní obyvatelia, ktorí mali chatrné obydlia – búdy, (ii) druhá povesť hovorí, že medzi pánmi z Kaľamenovej a zo Slovenského Pravna došlo k sporom o majetky a keď sa konečne pokonali, podali si ruky a na zmierenie povedali: „Budiš“ – nech sa tak stane,
 • v katastri obce sa nachádzajú dva druhy minerálnych prameňov (obec sa nachádza v ochrannom pásme minerálnych vôd I. stupňa - obmedzená výstavba i užívanie okolitých pozemkov),
 • minerálny prameň spomína prvýkrát v roku 1573 prírodovedec a benediktínsky mních Mikuláš Pavol Brikcius, budišské pramene spomína aj historik Matej Bel v spise „Známosti Uhorska“ v roku 1723,
 • 1. prameň – nazývaný „Vajcovka“ má chuť málo výraznej sírnej kyselky, vrt je približne v hĺbke 20 m, tento prameň je voľne prístupný širokej verejnosti, nad prameňom je vybudovaný prístrešok,
 • 2. prameň – je prírodná minerálna voda Budiš, ktorá sa plní do fliaš, jej zloženie je hydrogénuhličitanové, sodno-vápenaté, so zvýšeným obsahom horčíka a fluóru, slabo kyslé, táto minerálna voda sa plní do fliaš už od roku 1964, kedy bol v obci postavený prvý závod na jej plnenie,
 • z pamiatok tu môžete nájsť Súbor ľudovej architektúry, najmä jednopodlažných trojpriestorových zrubových domov so sedlovou strechou a podlomenicou,
 • obyvatelia sa v minulosti venovali najmä poľnohospodárstvu a práci v lese,
 • v obci sa nachádzala píla i mlyn, v rokoch 1916 - 1922 bola v prevádzke lesná železnica, vedúca z Budiša z Veľkej Jasenice do Diviak,
 • v horách nad Budišom sa podarilo založiť továreň na výrobu sklárskych predmetov (pravdepodobne medzi 1750 až 1870),
 • cez obec vedie cyklotrasa ďalej lesom na Štyri chotáre a odtiaľ sa dá prejsť do okresu Prievidza, buď priamo do Prievidze alebo do obce Nedožery-Brezany,
 • v lete a na jeseň sú lesy v okolí obce hojne navštevované pre výskyt húb,  
 • v obci organizujeme počas roka pre občanov niekoľko akcií: MDŽ, Deň detí, Deň rodiny, Mesiac úcty k starším a posedenie s jubilantmi, Mikuláš, obecnú sánkovačku.
 

Čo máte na svojej obci najradšej?

Starostka obce Budiš: ,,Budiš je moja rodná obec. Mám rada jej ľudí i okolitú prírodu. Páči sa mi, že ešte stále tu žijú ľudia, ktorým nie je ľahostajné, kde a v akých podmienkach žijú, sú ochotní a nápomocní pri zveľaďovaní obce."