Obec Bodorová

Starostka:                               Jana Pagáčová

Počet obyvateľov:                 241

Prvá písomná zmienka:       1265

Viete, že:

 • obec leží v južnej časti Turčianskej kotline pri potoku Dolinka,
 • názov je odvodený podľa mien prvých majiteľov chotára Vida a Bodu, tento názov sa v priebehu rokov niekoľkokrát menil,
 • súčasný názov Bodorová je odvodený od Petra de Boda,
 • v polovici 19. storočia bola k obci pripojená osada Paraštiná, ktorá sa spomína v roku 1534 ako Parazka,
 • súčasťou obce je od roku 1951 bývalá zemianska osada Kevice,
 • obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeslami, rozvinuté bolo najmä kožušníctvo,
 • z pamiatok sa tu nachádza kúria v časti Kevice, ktorá patrila pôvodne zemanovi Šimonovi Kevickému, v súčasnosti sa nachádza v súkromnom vlastníctve potomka zemianskeho rodu Kevických,
 • v obci sídli stanica Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Skúšobná stanica Bodorová,
 • v obci sa nachádza aj farma, kde chovajú rôzne druhy zvierat, zároveň si môžete zakúpiť okrem vajíčok aj čerstvé mliečne a mäsové výrobky,
 • známe osobnosti: Samuel Chorvát (* 1841 – † 1923)  organizátor slovenského včelárstva, Jozef Čierny (* 1911 – † 1979) - divadelný a filmový herec, Gustáv Čierny (* 1924 - † 2021) - univerzitný profesor, lekár, vedec, Viliam Chorváth  (* 1915 – † 1974) - univerzitný profesor, lekár, ktorý uskutočnil prvú cievnu transplantáciu v Československu, Ivan Plintovič - (* 1923 – † 1997) vedec, pedagóg, literárny kritik, literárny teoretik a esejista,
 • obec podporuje najmä nasledujúce podujatia: Jánska vatra, Nohejbalový turnaj, Fašiangová zábava Deň úcty k starším, Deň matiek a otcov, Mikuláš.

Čo máte na svojej obci najradšej?

Starostka Jana Pagáčová: ,,Je to moja rodná obce, mám tú rodinu, zázemie a pekné spomienky na detstvo. Som na ňu hrdá lebo je pokojným a atraktívnym miestom na bývanie."