Len separovať nestačí

Netreba veľa. Aj malý krok sa počíta.

Na začiatok stačí:
  • obmedziť nakupovanie nových vecí,
  • uprednostniť nakupovanie na trhoch alebo v bezobalových obchodoch,
  • uprednostniť kvalitu pred kvantitou,
  • vyskúšať nakupovanie v second handoch,
  • nepoužívať jednorazové plastové výrobky či obaly,
  • správne separovať,
  • bio odpad kompostovať alebo inak využívať,
  • pokazené opraviť.

MK

Foto: https://www.canva.com/