Klimatické centrum Horného Turca

V pondelok 21. júna 2021 sa v priestoroch Obecného úradu v Malom Čepčíne stretli starostovia a zástupcovia 21 obcí Horného Turca, aby deklarovali svoj spoločný záujem na vytvorení Klimatického centra Horného Turca a realizácie spoločných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy v Hornom Turci. K 21 obciam Horného Turca sa následne 08.07.2021 pridali ďalšie dve obce. Klimatické centrum vzniklo ako platforma v rámci neziskovej organizácie VEPOS Horného Turca n.o..

Podpísanie Memoranda o spolupráci v oblasti budovania Klimatického centra Horného Turca a realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy v Hornom Turci je výsledkom vzájomnej komunikácie a spolupráce zúčastnených zástupcov pri riešení rôznych problémov samospráv v environmentálnej oblasti a prejavom spoločného záujmu pripraviť sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v Hornom Turci.  

Účastníci memoranda:

- 21 zakladajúcich obcí: Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Brieštie, Budiš, Dubové, Háj, Horná Štubňa, Ivančiná, Jazernica, Jasenovo, Kaľamenová, Liešno, Malý Čepčín, Moškovec, Ondrašová, Rudno, Sklené, Turček, Veľký Čepčín,
- 2 pristupujúce obce: Mošovce, Rakša.

Uvedomujeme si potrebu aktívne konať a nečakať až výsledky klimatických zmien (napr. povodne) spôsobia ďalšie škody na majetku alebo dokonca aj na životoch.

Pevne veríme, že sa k nám čoskoro pridajú aj ďalšie obce Horného Turca a náš hlas bude silnejší, pretože len v jednote je sila.

Symbolom našej súdržnosti je reťaz, na ktorú sa podpísal každý starosta a riaditeľka neziskovej organizácie VEPOS Horného Turca n.o.. Reťaz má 26 očiek a je pripravená pre 26 obcí Horného Turca. 21 stužiek je zelených a oranžových, pretože to sú farby VEPOSu Horného Turca n.o., ostatné stužky sú biele.

Predmet spolupráce:

- spoločné aktivity súvisiace s bojom proti klimatickým zmenám,

- spoločný postup pri riešení povodní v oblasti Horného Turca,

- organizácia vzdelávacích workshopov, kurzov, podujatí a iných informačných aktivít (výchovné a vzdelávacie aktivity na environmentálne témy),

- spolupráca so základnými a materskými školami,

- zvyšovanie úrovne povedomia o ochrane životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám.

Logo:

-       logo reprezentuje - lásku k prírode, lásku k Zemi

-       štyri živly, ktoré reprezentujú 4 farby – červená (oheň), modrá (voda), biela (vzduch) a zelená (zem).

 

Aj malé obce môžu veľa zmeniť, budeme sa snažiť využiť sociálne siete na propagovanie myšlienok ochrany životného prostredia, pretože si myslíme, že každá zmena je lepšia ako žiadna zmena.


MK

FOTO: Jana Kmeťová.