KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU VEPOS Horného Turca, n. o.

Kandidáti za člena Poradného výboru RSP VEPOS Horného Turca, n. o. pre voľby dňa 10.03.2023:

 

Poradové číslo kandidáta

Titul, meno a priezvisko kandidáta

Kategória priamo zainteresovanej osoby[1]


1.

Marián Hulej

zamestnanec RSP

 

2.

Mgr. Michaela Kucháriková

obyvateľ obce

 

3.

Miroslav Mäsiar

zamestnanec RSP

 

4.

Tomáš Sitár

zamestnanec RSP

 

5.

Linda Šefraníková

spotrebiteľ RSP

 

6.

Jaroslav Tonhauser

zamestnanec RSP

 

7.

Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

spotrebiteľ RSP