Deň otvorených dverí pre materské školy

Dňa otvorených dverí sa zúčastnili aj žiaci z Materskej školy Horná Štubňa.
Na začiatku sme deťom predviedli našu techniku, traktor a nakladač, ale aj smetiarske auto. Všetky deti si mohli postupne vyskúšať sedenie v traktore, či v smetiarskom aute. Najviac ich bavilo, že si mohli v aute aj zatrúbiť.
Deťom sme ďalej ukázali aj našu prevádzku, vysvetlili sme im, aký separovaný odpad nosíme z našich obcí. V našej garáži ich čakalo krátke divadelné predstavenie s názvom "Skládka Katka a Víla Recyklácia" v podaní našich zamestnancov, ktorí ukázali, že nie všetok odpad musí skončiť na skládke, ale môžeme mu dať šancu na nový život.
Po malom občerstvení nasledovala hra, počas ktorej sa učili deti hravou formou správne separovať. Rôzny separovaný odpad naložili na vlečku traktora, alebo na detský fúrik a museli ho cez prekážky zaviesť k správnej označenej nádobe na separovaný odpad. S triedením im pomáhali panie učiteľky.
Bol to prekrásny deň a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu. Na jar budeme pokračovať s ďalšími materskými školami z Horného Turca.
Ďakujeme paniam učiteľkám a deťom za návštevu.
Veríme, že takéto aktivity majú zmysel, pretože deti sú naša budúcnosť.