Deň otvorených dverí pre materské školy

Dňa otvorených dverí sa zúčastnili "veľkáči" z Materskej školy Malý Čepčín a z Materskej školy Jazernica.
Na začiatku sme deťom im predviedli našu techniku, traktor a nakladač, ale aj smetiarske auto. Najviac sa deťom páčilo, že si postupne vyskúšali sedenie v traktore či v smetiarskom aute.
Našťastie aj keď bol upršaný deň, počasie nám dovolilo ukázať deťom aj našu prevádzku, vysvetlili sme im, aký separovaný odpad nosíme z našich obcí.
V našej garáži ich čakala krátka prednáška o separovaní a ukážka jednotlivých druhov odpadov.
Po malom občerstvení nasledovala hra, počas ktorej sa učili deti hravou formou správne separovať. Rôzny separovaný odpad naložili na vlečku traktora, alebo na detský fúrik a museli ho cez prekážky zaviesť k správnej označenej nádobe na separovaný odpad. S triedením im pomáhali panie učiteľky.
Bol to prekrásny deň a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu. V októbri plánujeme návštevu aj ďalších materských škôl z obcí Horného Turca.
Ďakujeme paniam učiteľkám a deťom za návštevu.
Veríme, že takéto aktivity majú zmysel, pretože deti sú naša budúcnosť.