Bazár oblečenia a kníh - 15.05.2022

Dňa 15.05.2022 (v nedeľu) sa uskutočnil v Kultúrnom dome Malý Čepčín bazár oblečenia a kníh. Bola to veľmi úspešná akcia, do ktorej sa zapojil skoro celý Horný Turiec a nielen ten.

Počas akcie - Bazár oblečenia a kníh, sme návštevníkov bazáru informovali aj o aktivitách VEPOSu Horného Turca, o spôsobe separovaného zberu, o predchádzaní vzniku odpadov, pochválili sme sa aj našimi úspechmi (výhrou 1.miesta za Regionálny rozvoj 2021 udeleného VUC ZA).

Deti mali svoj detský kútik, kde našli rôzne sladkosti a mohli sa pohrať s loptami, bublifukmi, smetiarskym autom a pod. Na tabuli boli vystavené rôzne fotky zo života VEPOSu. Podávali sme kávu, vodu a sladké ako občerstvenie.

Detailné informácie:
Dátum: 15.05.2022 (nedeľa)
Miesto: Kultúrny dom Malý Čepčín
Čas: 14:30 - 17:30.

Ak ľudia chceli oblečenie a knihy darovať, mohli ich doniesť do obcí Klimatického centra Horného Turca a do vybraných škôl Horného Turca, najneskôr do 11.05.2022 (do stredy). Podporilo nás aj OZ Snílky z Martina (MAMAHRABE - coworking Martin), ktoré nám dali zvyšné oblečenie zo svojho swapu.

Zbierali sme:
- oblečenie pre detičky,
- oblečenie pre dospelých,
- knihy pre deti a pre dospelých.

Vo štvrtok sme oblečenie a knihy pozbierali z obcí a doviezli do kultúrneho domu na Malý Čepčín.

V sobotu sme spoločne s dobrovoľníkmi z rôznych obcí a škôl oblečenie a knihy vytriedili a pripravili na bazár.

Zapojené obce: Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Brieštie, Budiš, Dubové, Háj, Horná Štubňa, Ivančiná, Jazernica, Jasenovo, Kaľamenová, Liešno, Malý Čepčín, Mošovce, Moškovec, Ondrašová, Rakša, Rudno, Sklené, Turček, Veľký Čepčín.

Zapojené školy Horného Turca: MŠ Turček, MŠ Sklené, MŠ Horná Štubňa, ZŠ Horná Štubňa, MŠ Háj, MŠ a ZŠ Malý Čepčín, MŠ Dubové, MŠ a ZŠ Jazernica, Spojená škola Mošovce.

Čo sa týka účasti na bazáru. Všetci boli vítaní. Nemuseli predtým veci do bazáru darovať. Mohli si zobrať oblečenie a knižky úplne zadarmo.

Zároveň by sme chceli všetkým poďakovať, sme šťastní, že sa zapojilo toľko ľudí a najmä, že si vybrali množstvo krásnych vecí a kníh, ktoré dostali ďalšiu šancu na život. A neskončili v koši a na skládke.

Klimatické centrum Horného Turca bude organizovať viacero takýchto osvetových akcií. Bude sa snažiť predchádzať vzniku odpadu, podporiť swap vecí a pod. Ďalší bazár oblečenia a kníh sa uskutoční, ak to situácia dovolí, koncom septembra 2022. Bazár bude vždy dvakrát ročne, bude prebiehať obdobným systémom - máj a september.