Štatistika - separovaný odpad rok 2020 a rok 2021

SEPAROVANÝ ODPAD

Celková hmotnosť separovaného odpadu v roku 2021 je 392,255t, oproti roku 2020, čo znamená, že vzrástla o viac ako 166t, kde v roku 2020 bola celková hmotnosť 226,1175t.

V roku 2021 sa ku ostatným separovaným komoditám – sklo, plasty, kovy, VKM, papier pridalo šatstvo, elektroodpad a drevo.

Veľmi sa tešíme, že každá obec navýšila hmotnosť separovaného odpadu.

 

ROK 2020:

Poradie obcí, ktoré vyzbierali najviac separovaného odpadu na obyvateľa v roku 2020:

1.     Jasenovo

2.     Budiš

3.     Turček

4.     Veľký Čepčín

5.     Ivančiná.

 

ROK 2021:

Poradie obcí, ktoré vyzbierali najviac separovaného odpadu na obyvateľa v roku 2021:

1.     Kaľamenová

2.     Liešno

3.     Jasenovo

4.     Brieštie

5.     Budiš.

 

KOMUNÁLNY ODPAD

Celková hmotnosť komunálneho odpadu v roku 2020 bola 1378,28t. V roku 2021 hmotnosť klesla na 1221,33t, čo predstavuje rozdiel 156,95t. Tento pokles pripisujeme aj faktu, že nám narástla hmotnosť separovaného odpadu. 

Pri porovnaní hmotnosti separovaného odpadu oproti komunálnemu odpadu vidíme výrazný priestor na zefektívnenie separácie a tým zvýšenie množstva separovaného odpadu.

Každým rokom sa množstvo separovaného odpadu zvyšuje, za čo sme vďační.

 

Poradie obcí, ktoré vyprodukovali najmenej komunálneho odpadu na obyvateľa v roku 2020:

1.     Veľký Čepčín

2.     Horná Štubňa

3.     Malý Čepčín

4.     Liešno

5.     Borodová.

 

Poradie obcí, ktoré vyprodukovali najviac komunálneho odpadu na obyvateľa v roku 2020:

1.     Háj

2.     Borcová

3.     Ivančiná.

 

Poradie obcí, ktoré vyprodukovali najmenej komunálneho odpadu na obyvateľa v roku 2021:

1.     Borcová (veľká zmena)

2.     Bodorová

3.     Horná Štubňa

4.     Veľký Čepčín

5.     Malý Čepčín.

 

Poradie obcí, ktoré vyprodukovali najviac komunálneho odpadu na obyvateľa v roku 2021:

1.     Jasenovo

2.     Ivančiná

3.     Moškovec.