Čo patrí do komunálneho odpadu

KOMUNÁLNY ODPAD - zmesový (smetná nádoba) alebo veľkoobjemový (veľkokapacitný kontajner):

 • znečistený, mastný, mokrý, špinavý papier, samoprepisovací papier, povoskovaný papier, termopapier, použité papierové vreckovky, servítky, hygienické potreby, papierovo-plastovo-hliníkové obaly, rolky od toaletného papiera (ak nie sú kompostovateľné), mokré a poškodené kartóny, papierové obaly od vajíčok, darčekové papierové tašky, papierovo-plastovo-hliníkové obaly od korenín, masla, pochutín, výrobky z vaty, plienky, hygienické potreby = zmesový odpad
 • zrkadlá, bezpečnostné sklo, autosklo, drôtené sklo, lepené sklo, plexisklo, technické sklo, tabuľové sklo, sklo s obsahom chemických látok, pozlátené sklo, pokovované sklo, keramika, porcelán, obkladačky = veľkoobjemový odpad
 • silne znečistené výrobky označené ako PET, HDPE, PP, PS, LDPE = zmesový odpad
 • plastové výrobky neoznačené ako PET, HDPE, PP, PS, LDPE alebo označené ako "ostatné plasty", termoobaly z reštaurácií, plastové fólie a polystyrénové tácky od mäsa, mäsových výrobkov, plastové prázdne obaly od liekov, tuby od zubnej pasty, zubné kefky = zmesový  odpad
 • guma, káble, hadice, molitan, plexisklo, autoplasty okrem nárazníkov, žalúzie, linoleum, PVC podlahy, bazény, kombinované materiály (plast, sklo, drevo, kov..), metalické fólie, viazacie pásky, pásky potiahnuté textilom, farebný polystyrén, extrudovaný XPS, znečistený polystyrén od lepidla, blata, polystyrén s nálepkami = veľkoobjemný odpad 
 • znečistené nápojové kartóny, nápojové kartóny so zvyškami jedla, jednorazové poháre na horúce nápoje = zmesový odpad
 • tuby s kovom z krémov, vrecká s kovovou súčasťou pre rôzne potraviny, alu-papierový obal od syra, masla, instantných polievok, obaly s prímesou kovov z chipsov, oblátok a iných potravín = zmesový odpad
 • mäso, ryby, kosti, mliečne výrobky (ak nie sú určené na konzumáciu domácim zvieratám), veľmi plesnivé potraviny, exkrementy domácich zvierat, piliny z drevotriesky, nylonové čajové vrecúška, lepené čajové vrecúška, odpad z cesty, odpad z vysávača, plienky a iné hygienické pomôcky = zmesový odpad.

 Do komunálneho odpadu nepatrí: 

 • papier vhodný na ďalšiu recykláciu
 • sklo vhodné na ďalšiu recykláciu
 • plasty vhodné na ďalšiu recykláciu
 • VKM vhodné na ďalšiu recykláciu
 • kovy vhodné na ďalšiu recykláciu
 • bioodpad.

Foto: pixabay.com