Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj

V programovom období 2021 – 2027 môžu regióny Žilinského kraja žiadať o financovanie svojich projektov z európskych peňazí. Financie budú smerovať najmä na rozvoj dopravy, inovácií a technológií, sociálnej oblasti či na klimatické opatrenia.

Čítajte viac
Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu - pravidlá a ďalšie informácie. Elektroodpadom je nefunkčné elektrozariadenie, ktoré na svoju činnosť potrebovalo elektrický prúd alebo elektromagnetické pole.

Čítajte viac