Obec Ondrašová

Obec Ondrašová obec vznikla pri mlyne, ktorý patril Ondrejovi, a z tohto mena Ondráš vznikol aj názov obce Ondrašová. V lokalite sa našlo pohrebisko z mladšej doby bronzovej.

Čítajte viac
Obec Moškovec

V obci Moškovec majú dlhú tradíciu dobrovoľní hasiči, ktorí získali nejeden pohár. V minulosti zohrávala dôležitú úlohu na poštovej ceste z Nitry do Košíc.

Čítajte viac
Obec Jasenovo

Obec Jasenovo leží na území historickej poštovej cesty Magna via z Bratislavy do Košíc. Nad obcou sa nachádza významná lokalita Vyšehrad, ktorá mala dôležitú úlohu počas Veľkej Moravy.

Čítajte viac
Obec Malý Čepčín

Obec Malý Čepčín je zakladateľskou obcou, ktorá sa významnou mierou podieľala na založení neziskovej organizácie. Starostka obce Malý Čepčín Ing. Miroslava Sumková bola prvou predsedníčkou správnej rady.

Čítajte viac